Επιστρέφεται μέσω των τιμολογίων της ΔΕΗ, ειδικό τέλος, στους οικιακούς καταναλωτές της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου

Έπειτα από ενέργειες του Δήμου Ζηρού, της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου και του προέδρου κ. Ρίζου Χρήστου και προσωπικά του Δημάρχου Ζηρού κ. Ν. Καλαντζή, η Δ.Κ. Αγίου Γεωργίου συμπεριλήφθηκε στον πίνακα Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων που ανάρτησε στην ιστοσελίδα το Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στις οποίες σύμφωνα με το Άρθρο 2, Κ.Υ.Α. αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ […]

Περισσότερα