Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων Archive

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων

9th Μάρτιος, 2018, 8:57 ΠΜΣυνεδριάζει τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων. Στην ημερήσια διάταξη βρίσκονται 38 θέματα. Αναλυτικότερα: Εισηγητής: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το μέλλον του Στρατοπέδου Άρτας Υποβολή Πρότασης “Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Άρτας” στα πλαίσια της πρόκλησης a/a ΟΠΣ:2451/23-11-2017 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Υποδομές μεταφορών,