ΠΑ.ΣΥ.Σ.Ε.Κ. Archive

Εκλογές για τον ΠΑ.ΣΥ.Σ.Ε.Κ.

13th Φεβρουάριος, 2018, 9:36 ΠΜ Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στρατιωτικών Ειδικής Κατάστασης (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Ε.Κ.) Νόμιμα αναγνωρισμένο Σωματείο με την υπ΄αριθμ. 18/2015 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Άρτας – Εγγεγραμμένο στο ειδικό βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Άρτας με αριθμό: 893/2015 Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pasysek.com Email: pasysek1@gmail.com Αρ. πρωτ.:16/2018 Άρτα, 12 Φεβρουαρίου 2018 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Στρατιωτικών Ειδικής Κατάστασης (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Ε.Κ.),

Βράβευση του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Ε.Κ.

13th Φεβρουάριος, 2018, 9:11 ΠΜΠανελλήνιος Σύνδεσμος Στρατιωτικών Ειδικής Κατάστασης (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Ε.Κ.) Νόμιμα αναγνωρισμένο Σωματείο με την υπ΄αριθμ. 18/2015 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Άρτας – Εγγεγραμμένο στο ειδικό βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Άρτας με αριθμό: 893/2015 Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pasysek.com Email: pasysek1@gmail.com Αρ. πρωτ.:15/2018 Άρτα, 11 Φεβρουαρίου 2018 Την Παρασκευή 09 Φεβρουαρίου 2018 ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στρατιωτικών Ειδικής Κατάστασης