Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Archive

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

13th Απρίλιος, 2018, 9:18 ΠΜΝέα αίτηση μέσω της ΗΔΙΚΑ, θα πρέπει να κάνουν όσοι είναι ήδη δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ρεύματος, προκειμένου να ελεγχθεί αν πληρούν τα κριτήρια βάσει του νέου ΚΟΤ, ενώ την ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσουν και οι δικαιούχοι του ειδικού Τιμολογίου Πολυτέκνων (ΓΤ). Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση