ΚΟΙΝΣΕΠ Archive

ΑΡΤΑ:Σε διασυνοριακό πρόγραμμα εντάχθηκε ο Δήμος

27th Σεπτέμβριος, 2017, 9:50 ΠΜΣτo Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG IPA II CROSS – BORDER Ελλάδα -Αλβανία 2014-2020, εντάχθηκε το έργο IDEA– Investment Development and Empowerment Action-, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Αρταίων. Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό την αναζωογόνηση της επιχειρηματικότητας, μέσω της συγκέντρωσης επιχειρηματικών ιδεών και στη συνέχεια, ωρίμανσης των καλύτερων από αυτές και