εκπτωτικοί περίοδοι για τα εμπορικά καταστήματα του Νομού Άρτας Archive

Καθορισμός ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων

30th Μάρτιος, 2017, 9:01 ΠΜΜε Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας καθορίστηκαν οι ενδιάμεσοι εκπτωτικοί περίοδοι για τα εμπορικά καταστήματα του Νομού Άρτας ως ακολούθως: α) Το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου συμπεριλαμβανόμενης και της πρώτης Κυριακής. β) Το δεκαήμερο από 25 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου άνευ Κυριακών και γ) Το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου συμπεριλαμβανόμενης και της