διορισμοί εκπαιδευτικών Archive

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας

16th Νοέμβριος, 2016, 3:00 ΜΜ «Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών εγγεγραμμένων στους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008». Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την 194728/E2/15-11-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και προκειμένου να καλυφτούν κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού για το σχολικό έτος 2016-2017, προσκαλούνται οι