444 προσλήψεις εξπρές σε οκτώ δήμους (πίνακας)

dimosioi_ipaliloi92 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ρόδου

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα δύο (92) ατόμων για την κάλυψη αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ρόδου, που εδρεύει στη Ρόδο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα:

 • 15 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
 • 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Μ.Ε. Φορτωτής)
 • 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Μ.Ε. Εκσκαφέας – Φορτωτής)
 • 45 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
 • 30 ΥΕ Εργατών Συνοδών Απορριμματοφόρων

Αιτησεις εως 23/5

70 προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Κηφισιάς

Η «Κοινωνική Μέριμνα» του Δήμου Κηφισιάς στα πλαίσια του Προγράμματος « ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ 2016» που διοργανώνει από τις 21/6/2016 έως και τις 22/7/2016, πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( διάρκειας έως δύο μηνών) με σκοπό την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών.

 • 20 ΔΑΣΚΑΛΟΙ – ΔΑΣΚΑΛΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 • 20 ΔΑΣΚΑΛΟΙ / ΔΑΣΚΑΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ( ΣΚΑΚΙ / ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ /ΧΟΡΟΥ / ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ / ΘΕΑΤΡΟΥ/ ΜΟΥΣΙΚΗΣ / ΚΑΡΑΤΕ κ.λ.π.)
 • 8  ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
 • 3  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
 • 3  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
 • 4  ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ  
 • 7 ΦΥΛΑΚΕΣ
 • 5 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

Αιτησεις εως 20/5

54 θέσεις εργασίας στο Δήμο Θάσου

Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΑΣΟΥ «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου για το έτος 2016, συνολικά πενήντα τεσσάρων (54) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Τουριστικής

 • 9 ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
 • 4 ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ
 • 6 ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΠΑΡ
 • 1 ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ/ ΣΤΡΙΑ
 • 1 ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ/ΕΣ
 • 3 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
 • 5 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
 • 25 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Αιτησεις εως 27/5.

25 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Δ.Α.Ε.Α.Ν.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, έναντι αντιτίμου, της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου, που εδρεύει στο Δήμο Αγίου Νικολάου Ν. Λασιθίου

 • 1 ΔΕ Υπάλληλος γραφείου πληροφοριών – συναλλάγματος 
 • 1 ΔΕ Υπάλληλος χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων
 • 1 ΔΕ Υπάλληλος ελλιμενισμού 
 • 13 ΔΕ Υπάλληλοι παραλίας
 • 4 ΔΕ Ναυαγοσώστες 
 • 5 ΥΕ Υπάλληλοι καθαριότητας

Αιτησεις εως 27/5.

38 εποχικές προσλήψεις στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά τριάντα οκτώ (38) ατόμων για την λειτουργία του Προγράμματος «Δημιουργική Απασχόληση Μαθητών Δήμου Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών των Σχολείων, για εργαζόμενες μητέρες – 2016» της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης & Αθλητισμού του Δήμου.

 • 3 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 
 • 6 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)
 • 4 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 
 • 6 ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ 
 • 6 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΟΣ 
 • 6 ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ
 • 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
 • 6 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Αιτησεις εως 26/5.

10 προσλήψεις στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών

 • 6 ΥΕ Εργατών Κήπων
 • 4 ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων

πηγή:http://www.lykavitos.gr