3η παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη Δημοτικής Κοινότητας Ηγουμενίτσας

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι με την υπ. αριθ. 127062/16-08-2018 (ΑΔΑ:6Κ2ΓΟΡ1Γ-Α1Λ) απόφαση της Δ/νσης Δασών Θεσπρωτίας τροποποιήθηκε η  αριθ.175616/10-11-2017   απόφασή της,  με θέμα «Ανάρτηση δασικού χάρτη Δημοτικής Κοινότητας Ηγουμενίτσας (προ-Καποδιστριακός ΟΤΑ Ηγουμενίτσας), Δήμου Ηγουμενίτσας Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του», κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων.

Η υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη  η οποία άρχισε  την 23η  Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη  λήγει την  10  Σεπτεμβρίου 2018,  ημέρα Δευτέρα. Η ίδια καταληκτική προθεσμία ισχύει και για τους κατοίκους του εξωτερικού.

Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την καταβολή του ειδικού τέλους και το έννομο συμφέρον, αποστέλλονται από τον ενδιαφερόμενο, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων σε έντυπη μορφή, στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικού Χάρτη.

Κατά τα λοιπά η με αριθμό 175616/10-11-2017 απόφαση της Δ/νσης Δασών Θεσπρωτίας  παραμένει και ισχύει ως έχει.

Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στo Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη της Δ/νσης Δασών Θεσπρωτίας  με έδρα τα γραφεία της Δ/νσης Δασών Θεσπρωτίας, στη διεύθυνση Παν. Τσαλδάρη 21,  Τ.Κ. 46100, Ηγουμενίτσα τηλ. 2665023100, 2665028347 και 2665022241 τηλεομοιοτυπία 2665028345, δ/νση ηλ. ταχυδρομείου (email): ddashgu@apdhp-dm.gov.gr

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

 1. Περιφέρεια Ηπείρου

Γραφείο τύπου (για ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

 

 1. Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας

Π.Τσαλδάρη 18, 46100 Ηγουμενίτσα

(για ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

 

 1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων

Μαρίκας Κοτοπούλη 62 –  Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 

 1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Μαρίκας Κοτοπούλη 62 – Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 

 1. Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

Βορείου Ηπείρου 20, 45445 Ιωάννινα

ntemos@apdhp-dm.gov.gr

 

 1. Διεύθυνση Δασών Πρέβεζας

Λεωφόρος Ειρήνης 83, 481 00 Πρέβεζα

 

 1. Διεύθυνση Δασών Ιωαννίνων (για ενημέρωση των κατά τόπους Δασαρχείων)

Μαρίκας Κοτοπούλη 62, 454 45 Ιωάννινα

 

 1. Επιμελητήριο Θεσπρωτίας
  Αγίων Αποστόλων  55, Τ. Κ. 46100 Ηγουμενίτσα
  email: cci@e-thesprotias.gr

 

 1. ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Παράρτημα Ηπείρου

ΔΟΜΠΟΛΗ 30 – 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
E-mail : geoteeip@otenet.gr

(για ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

 

 1. T.Ε.Ε /Παράρτημα Ηπείρου

(για ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

Αραβαντινού 6-8, 45444 Ιωάννινα

 

 

 1. Δήμος Ηγουμενίτσας

Διεύθυνση Πολεοδομίας

Σουλίου 3

Τ.Κ. 46100  Ηγουμενίτσα

(για δημοσιοποίηση στους χώρους των γραφείων τους και ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

 

 1. Δήμος Ηγουμενίτσας

Σουλίου 3

Τ.Κ. 46100  Ηγουμενίτσα

(για δημοσιοποίηση στους χώρους των γραφείων τους και ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

 

 1. Δήμος Φιλιατών

Ελ. Βενιζέλου 8, 46300 Φιλιάτες

(για δημοσιοποίηση στους χώρους των γραφείων τους και ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

 

 1. Δήμος Σουλίου

Κ. Καραμανλή 179

46200 Παραμυθιά

(για δημοσιοποίηση στους χώρους των γραφείων τους και ενημέρωση και του δικτυακού τόπου)

 

 1. ΜΜΕ

 

 1. Δημόσια Τηλεόραση. (press.ert3@ert.gr)

 

 1. Ανεξάρτητο Διαδικτυακό Τόπο «Δασαρχείο»

dasarxeio@gmail.com