Αναστάσιμο Μήνυμα 2020

+ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΡΤΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ Πρός τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἄρτης Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, «ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε· ἀλλά θαρσεῖτε, ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμον». Μέ αὐτά τά λόγια, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, τήν τελευταία νύκτα τῆς ἐπίγειας ζωῆς Του – λίγο πρίν τήν προδοσία – ἀποχαιρέτησε τούς μαθητές Του. Τούς προειδοποίησε, ὅτι ἡ […]

Περισσότερα