Λαχειοφόρος Αγορά από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Άρτας

Αγαπητοί συμπολίτες, συμπαραστάτες και συνεργάτες, Στηρίζετε πάντα τις δράσεις και πρωτοβουλίες του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Άρτας που έχουν στόχο την προώθηση και εδραίωση της ιδέας της Εθελοντικής Αιμοδοσίας, την ανάπτυξη της δωρεάς αιμοπεταλίων, την προαγωγή της δωρεάς οργάνων και μυελού των οστών. Κάθε χρόνο αυτή την εποχή σας τονίζουμε ότι βασική προϋπόθεση της εύρυθμης […]

Περισσότερα