Άρτα: Πρόσκληση εγγραφής σε καταλόγους ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες Έργων – Μελετών

Ο Δήμος Αρταίων προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες Έργων-Μελετών με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για το έτος 2017 καλεί τους ενδιαφερομένους που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 και 6 του Ν.4412/2016 για την επιλογή αναδόχων σε μια ή περισσότερες […]

Περισσότερα