Μουσικό Σχολείο Άρτας Τέταρτη Πανευρωπαϊκή Συνάντηση του Προγράμματος Erasmus +

«Τα παιδιά της Europia – σχολείο, εργασία και ζωή σε 100 χρόνια» Στην πόλη Meriel της Γαλλίας, από 12.03.17 μέχρι  18.03.17 πραγματοποιήθηκε η τέταρτη πανευρωπαϊκή συνάντηση μαθητών και καθηγητών των επτά  σχολείων της Ευρώπης, που συνεργάζονται τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016–2017, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus + Δράση KA2 Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της […]

Περισσότερα