Η «Πρωτοβουλία Κάστρο Ανοιχτό» χαιρετίζει την απόφαση του Δήμ. Αρταίων

Η «Πρωτοβουλία Κάστρο Ανοιχτό» χαιρετίζει με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση την χθεσινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρταίων για την αξιοποίηση του κτιρίου του ΞΕΝΙΑ στο Κάστρο της Άρτας, σαν ένα ανοιχτό δημόσιο πολυχώρο πολιτισμού και αναψυχής. Είναι προφανές ότι, η χρήση του χώρου πρέπει να λαμβάνει υπόψιν, αφενός τις ανάγκες των δημοτών και αφετέρου την πραγματικότητα ότι βρίσκεται εντός ενός σημαντικού αρχαιολογικού χώρου.
Μαζί με τα συγχαρητήριά μας προς όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, που υπερψήφισαν την χθεσινή πρόταση, θεωρούμε κρίσιμο και χρήσιμο, αυτήν την ώρα να καταθέσουμε την πρόθεσή μας να βοηθήσουμε έμπρακτα τον Δήμο Αρταίων σε αυτήν την προσπάθεια. Ειδικότερα η ομάδα μηχανικών της «Πρωτοβουλία Κάστρο Ανοιχτό», που ασχολούνται με το έργο εδώ και χρόνια, προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας εθελοντικά στην νέα προσπάθεια. Εκτός από τις διαμορφωμένες ιδέες και μελέτες που έχουμε εκπονήσει, έχουμε όλη την καλή διάθεση να βοηθήσουμε σε όλες τις διαδικασίες χρηματοδότησης, μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας, συντήρησης και βιωσιμότητας του έργου.
Η προσπάθειά μας δεν σταματά εδώ. Θα συνεχιστεί μέχρι όλοι μας να μπορούμε να χαρούμε τη μαγεία του Κάστρου στις ζωές μας.