Skip to content

Συνάντηση είχε την Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2021, αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της ΟΣΕΑΔΕ με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Βορίδη, για θέματα της αρμοδιότητάς του. Κατά τη συνάντηση ο Υπουργός έδωσε τις παρακάτω απαντήσεις στα θέματα που τέθηκαν:

Α. Προβλήματα και εξελίξεις για την μεταφορά των δασικών υπηρεσιών στο Υ.Π.ΕΝ.

  1. Διοικητικά και υπηρεσιακά θέματα υπαλλήλων δασικών υπηρεσιών:

Σχετικά με τα προβλήματα που έχουν ανακύψει στην υπηρεσιακή καθημερινότητα, τόσο των υπαλλήλων, όσο και των δασικών υπηρεσιών, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς με την έκδοση, της προβλεπόμενης από την ΠΝΠ ΚΥΑ, ο υπουργός ήταν απόλυτος: «Έως ότου εκδοθεί η ΚΥΑ που θα ρυθμίζει λειτουργικά ζητήματα, το καθεστώς με το οποίο θα λειτουργούν οι δασικές υπηρεσίες και τα θέματα που αφορούν τους υπαλλήλους αυτών, θα είναι σε “ante” κατάσταση. Ακριβώς όπως προβλεπόταν και στην ΠΝΠ. Δηλαδή για παράδειγμα όλες οι διοικητικές πράξεις θα εκδίδονται κανονικά, όπως συνέβαινε και μέχρι την έκδοση της ΠΝΠ, από τις υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων.»

Αναφορικά με το με αρ. πρωτ. 66222/13-09-2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ, το οποίο καταγγείλαμε ως Ομοσπονδία, αφού αποτέλεσε τροχοπέδη στην διεκπεραίωση βασικών αιτημάτων συναδέλφων μας, παραδέχθηκε ότι έχουμε δίκιο και τα διαλαμβανόμενα σε αυτό, ήταν αποτέλεσμα ατυχούς ερμηνείας και γι αυτό το λόγο μας ενημέρωσε ότι ανακλήθηκε.

Μετά από διευκρινιστικές μας ερωτήσεις μας είπε τα εξής:

  • Η λειτουργία των δασικών υπηρεσιών θα συνεχιστεί απρόσκοπτα, όπως συνέβαινε μέχρι και την έκδοση της ΠΝΠ.

  • Η υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης από τους υπαλλήλους των δασικών υπηρεσιών θα γίνεται όπως συνέβαινε μέχρι πρόσφατα, από τα τμήματα προσωπικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και θα διεκπεραιώνονται από αυτά.

  • Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά, με την σύνθεση που είχαν έως τώρα, χωρίς αυτή να τροποποιηθεί ως προς τα αιρετά μέλη τουλάχιστον, ανεξάρτητα αν είναι υπάλληλοι δασικών υπηρεσιών. Τα υπηρεσιακά συμβούλια λοιπόν, δεν είναι νόμιμο να έχουν σταματήσει να εξετάζουν θέματα που αφορούν υπαλλήλους των δασικών υπηρεσιών. Σε καταγγελία μας σχετικά με την παράνομη τροποποίηση της σύνθεσης του υπηρεσιακού συμβουλίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης από τον συντονιστή κ. Ι. Σάββα, ο οποίος αντικατάστησε με απόφασή του τα αιρετά μέλη που ήταν υπάλληλοι δασικών υπηρεσιών, ο υπουργός δήλωσε ότι αυτό δεν μπορεί να ισχύει και θα επιληφθεί για το θέμα. Θεωρούμε επομένως ότι η απόφαση του συντονιστή κ. Σάββα πρέπει άμεσα να ανακληθεί και να επανέλθει η προηγούμενη σύνθεση του υπηρεσιακού, όσον αφορά τα αιρετά μέλη, για τα οποία λόγο για την αντικατάστασή τους έχουν μόνο οι συνάδελφοι μέσω των εκλογών.

Επομένως από τα παραπάνω προκύπτει ότι η οικονομική, διοικητική και τεχνική υποστήριξη θα γίνεται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Η μισθοδοσία, οι υπερωρίες, οι εκτός έδρας κινήσεις, η προμήθεια καυσίμων, θέρμανσης, γραφικής ύλης κλπ θα συνεχιστούν κανονικά, από τα ίδια αρμόδια μέχρι σήμερα τμήματα των αποκεντρωμένων διοικήσεων.

  1. Εξελίξεις για την διαδικασία μεταφοράς στο ΥΠΕΝ, σχετικά:

  • Με την έκδοση της πολυαναμενόμενης ΚΥΑ, αναγνώρισε ότι υπάρχει καθυστέρηση από την πλευρά, του επισπεύδοντος Υπουργείου Περιβάλλοντος να την συντάξει και γι αυτό το λόγο θα επιληφθεί στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών ώστε να συνεργαστούν για να προχωρήσει το δυνατό.

  • Με την τροπολογία που έχει αποσταλεί από το ΥΠΕΝ στο ΥΠΕΣ σχετική με την τροποποίηση του ΠΔ του υπουργείου περιβάλλοντος, ώστε να ενταχθεί και η νέα διοικητική δομή των δασικών υπηρεσιών με αντίστοιχη πρόβλεψη μεταφοράς διοικητικών υπαλλήλων στο ΥΠΕΝ για την υποστήριξη των νέων υπηρεσιών. Μας δήλωσε ότι διατηρεί επιφυλάξεις για το αν αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει με μια τροπολογία ή αν χρειάζεται να ακολουθηθεί άλλος τρόπος τροποποίησης του ΠΔ. Για την μεταφορά διοικητικών υπαλλήλων από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις στο ΥΠΕΝ, είναι κατηγορηματικά αντίθετος.

Β. Μέλλον Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Για το μέλλον των αποκεντρωμένων διοικήσεων ο Υπουργός δήλωσε την πρόθεση του να διατηρηθούν και συγκεκριμένα ότι εξετάζεται:

  • Να δημιουργηθούν 13 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις , κατ΄αντιστοιχία με τις αιρετές περιφέρειες.

  • Να παραμείνει το σύνολο των υπηρεσιών, υπαλλήλων και αρμοδιοτήτων, με εξαίρεση τις Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, οι οποίες θα μπορούσαν να μεταφερθούν στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, όπως και για τις Δ/νσεις Αγροτικών Υποθέσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να μεταφερθούν σε άλλη δομή. Καμία άλλη υπηρεσία και αρμοδιότητα (Ύδατα, Κληροδοτήματα , Δημόσια Περιουσία, Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου, ΔΙΠΕΧΩ) δεν μπορεί να μεταφερθεί σε άλλη διοικητική δομή. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας, στην παρούσα φάση, θα παραμείνει ως έχει στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

  • Τα αιτήματα της Ένωσης Περιφερειών για μεταφορά μηχανικών και αρμοδιοτήτων τεχνικών υπηρεσιών από τις αντίστοιχες υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων προς τις περιφέρειες δεν είναι σύμφωνος να ικανοποιηθούν.

Συνάδελφοι,

Η Ομοσπονδία μας εκφράζει την έντονη ανησυχία της και τις επιφυλάξεις για το τι και πότε από όσα μας είπε ο Υπουργός θα υλοποιηθεί. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι οι κυβερνητικές επιλογές έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα μόνιμα γνωστά υποζύγια σε εμάς τους εργαζόμενους. Για αυτό είναι απαραίτητο να είμαστε όλοι σε επαγρύπνηση, αγωνιστική ετοιμότητα και συσπειρωμένοι στους α/βάθμιους συλλόγους και την Ομοσπονδία, για να προλάβουμε οποιαδήποτε βλαπτική μεταβολή σε βάρος μας.