Συμμετοχή τμήματος Ε.Ε.Σ ΑΡΤΑΣ σε εκδήλωση του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών

Στηρίζοντας την προώθηση της ιδέας της Εθελοντικής Αιμοδοσίας το Τμήμα Άρτας του Ελληνικού ΕρυθρούΣταυρούσυμμετείχε ενεργά με Εθελοντές του στην οργάνωση εκδήλωσης για την Υποδοχή και Αφή φλόγαςτης 16ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 22Σεπτεμβρίου 2018, το απόγευμα, στο χώρο του Ιστορικού Γεφυριού Άρτας.

Η τελετή οργανώθηκε από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Άρτας το αξιόλογο έργο, για την καλλιέργεια και προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας, του οποίου πάντα στηρίζει και ενισχύει στο μέτρο του δυνατού, ο Ερυθρός Σταυρός.