Skip to content

Με μεγάλη επιτυχία και ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή υλοποιήθηκε συνάντηση εργασίας που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών και του Αντιπροέδρου του Φόρουμ Αδριατικής & Ιονίου και εκπροσώπου των Ελληνικών Επιμελητηρίων Παναγιώτη Τσιχριτζή, σχετικά με την προετοιμασία της Ελληνικής Προεδρίας και τον προγραμματισμό ενεργειών & δράσεων στα πλαίσια της Στρατηγικής Μακροπεριφέρειας Αδριατικής και Ιονίου. Η συνάντηση εργασίας έλαβε χώρα στη συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024, με τη συμμετοχή του Συντονιστή της Ελληνικής Προεδρίας Κωνσταντίνου Δίκαρου, πρώτου συμβούλου οικονομικών και διεθνών σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, του κου Ρέτσα, Γενικού Διευθυντή Στρατηγικής Ανάπτυξης Εξωτερικού Εμπορίου της Enterprise Greece, της Άννας Μπατιστάτου Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και εκπρόσωπο του Forum των Πανεπιστημίων (UNIADRION) στο πλαίσιο της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής και Ιονίου, του Ιωάννη Λεονάρδου Αντιπρύτανη Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, της Τζένης Παγγέ Καθηγήτριας ΠΤΝ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μέλους του UNIADRION, του Πλάτωνα Μαρλαφέκα Προέδρου του Επιμελητηρίου Αχαΐας, του Κωσταντίνου Νικολούτσου Προέδρου του Επιμελητηρίου Ηλείας και του Ιωάννη Αντωνόπουλου Διευθυντή του Επιμελητηρίου Ηλείας, του Σωτήριου Σκιαδαρέση Προέδρου του Επιμελητηρίου Λευκάδος, του Ιωάννη Γκολομάζου Προέδρου του Επιμελητηρίου Άρτας και της Χριστίνας Μανιφάβα ειδικής συνεργάτη του Επιμελητηρίου Άρτας, του Ιάκωβου Κονταράτου μέλους της Δ.Ε. του Επιμελητηρίου Ζακύνθου και της Ευγενίας Καμπιώτη Διευθύντριας του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, του Βασίλειου Βασιλείου Γενικού Γραμματέα του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, του Πέτρου Ζουμπούλη Διευθυντή του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας.

Στόχος της συνάντησης ήταν να τεθεί το πλαίσιο πρωτοβουλιών πάνω στο οποίο θα προχωρήσει η συνεργασία μεταξύ των τριών Φόρα (Επιμελητηρίων, Πανεπιστημίων & Πόλεων) και της Ελληνικής Προεδρίας, για την στρατηγική της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής και Ιονίου, έτσι ώστε να υπάρξει η μέγιστη συνεργασία και συνέργεια. Η υποβολή προτάσεων εκ μέρους των Ελληνικών Επιμελητηρίων και Πανεπιστήμιων, η ένταξή τους στο πρόγραμμα ενεργειών, δράσεων, δραστηριοτήτων και θεματικών προτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας για την περίοδο 2024-2025 και η ενεργή συμμετοχή τους στην από κοινού οργάνωση και στην υλοποίηση. Αναπτύχθηκαν προτάσεις και σκέψεις εκ μέρους των παρευρισκόμενων στη βάση θεματικών τομέων που αφορούν τις προτεραιότητες της EUSAIR που εστιάζουν σε μακροπεριφερειακές στρατηγικές για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας και ανάπτυξης στην περιοχή Αδριατικής-Ιονίου. Αναφέρθηκαν, η ανάγκη ενός ολιστικού σχεδιασμού Βιώσιμης Ανάπτυξης με τη χρήση εργαλείων και μοντέλων αλυσίδων αξίας εξωστρέφειας που θέτουν τις βάσεις για πραγματική υγιή ανάπτυξη και βιωσιμότητα και ο ουσιαστικός ρόλος των Επιμελητηρίων στη διαμόρφωση της ευημερίας της κοινωνίας μέσω της ενίσχυσης της ενεργής εξωστρεφούς επιχειρηματικής κοινότητας και της συνέργειας της κοινωνίας των πολίτων. Αναπτύχθηκαν προτάσεις σχετικές με τις θεματικές για την γαλάζια ανάπτυξη, και τη δικτύωση των περιοχών που έχουν αναπτύξει τον τουρισμό κρουαζιέρας και τη δημιουργία εργαλείων και υποδομών περαιτέρω υποστήριξης και ανάπτυξης του συγκεκριμένου μοντέλου στο Ιόνιο.

3 1024x769

Τον βιώσιμο τουρισμό, μέσω της διαμόρφωσης μοντέλων τουριστικής ανάπτυξης που θα επενδύουν στην ποιότητα και τη βιωσιμότητα, με τον απαραίτητο ψηφιακό μετασχηματισμό των τουριστικών επιχειρήσεων καθώς και τη δημιουργία δομών τουριστικής εκπαίδευσης για ειδικότητες που συνδέονται με την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών ώστε να υπάρχει μια πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των επιτευγμάτων της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Την ανάγκη προστασίας και προώθησης της μεσογειακής διατροφής, την ενσωμάτωση μοντέλων διαχείρισης βιώσιμων γεωργικών πρακτικών στην αλυσίδα του αγροδιατροφικού τομέα, την πιστοποίηση και την προστασία του οικοσυστήματος των οικογενειακών επιχειρήσεων. Τον επανασχεδιασμό των χρηματοδοτικών εργαλείων, με ιεράρχηση καινοτόμων επενδύσεων σε νέες μορφές τουρισμού και σε λοιπούς τομείς αξίας της κάθε τοπικής οικονομίας. Τονίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, που καθιστά επιτακτική ανάγκη τη μείωση των ρύπων και την άμεση προστασία της ακτογραμμής από το πρόβλημα της διάβρωσης των ακτών και όχι μόνο. Η ανάγκη δημιουργίας ψηφιακών εργαλείων παρουσίασης όλων των καλών πρακτικών που έχουν προκύψει από την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών διακρατικών προγραμμάτων, σε επίπεδο Μακροπεριφέρειας και όχι μόνο. Την ανάγκη δημιουργίας μοντέλων και μεθοδολογιών που θα φέρουν κοντά και άμεσα σε συνεργασία, τα πανεπιστήμια, την επιστήμη και την καινοτομία με τους φορείς επιχειρηματικότητας και την επιχειρηματική κοινότητα. Την υποστήριξη συνεδρίων και θεματικών δράσεων ανάδειξης της Τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) και της διασύνδεσης της με το επιχειρειν με το βλέμμα στο μέλλον και αλλά πολλά.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας, κ. Ιωάννης Γκολομάζος ευχαρίστησε τη Διοίκηση της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής – Ιονίου για την Πρόσκληση και ευχήθηκε στη νέα διοίκηση μια παραγωγική και προσοδοφόρα θητεία για τις εμπλεκόμενες περιοχές του Forum. Τόνισε ιδιαίτερα τη σημαντικότητα της συνεργασίας των τριών (3) Fora που συμμετέχουν στο Δίκτυο καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης της περιοχής της Άρτας μέσα από τις στοχευμένες δράσεις και πολιτικές που θα πρέπει να αναπτύξουν από κοινού τα επιμελητήρια σε συνεργασία με την πολιτεία και τα πανεπιστήμια. Σχετικά με τις προτάσεις που κατατέθηκαν για συζήτηση, ο Πρόεδρος παρέθεσε τους ανάπτυξη κλάδους που χρήζουν υποστήριξη όπως ο αγροτικός τομέας, η ενίσχυση της εξωστρέφειας και των εξαγωγών και η ανάδειξη του πολιτισμού και του τουριστικού ενδιαφέροντος της περιοχής της Άρτας. Η συνάντηση έκλεισε με τον προγραμματισμό των επομένων βημάτων που θα οδηγήσουν το συντομότερο δυνατό στο τελικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων και θεματικών προτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας, στις οποίες να συμπεριλαμβάνονται και μέρος των προτάσεων και των επιθυμητών δράσεων των τριών Φόρα (Επιμελητηρίων, Πανεπιστημίων & Πόλεων) της Αδριατικής και του Ιόνιου καθώς και των μελών τους και τον από κοινού σχεδιασμό των ενεργειών ωρίμανσης υλοποίησης των δράσεων αυτών.