Στο 57% οι εντάξεις έργων Ηπείρου στο ΕΣΠΑ

Στο 57% φτάνουν οι εντάξεις έργων της Ηπείρου μέσω ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τα όσα επισημάνθηκαν στην συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος.Το σύνολο των κονδυλίων ανέρχεται στα 414 εκατομμύρια ευρώ.Ανάμεσα στα έργα που χρηματοδοτούνται, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις πολιτιστικές διαδρομές που ενώνουν πέντε θέατρα της αρχαιότητας, στις…
περιβαλλοντικές παρεμβάσεις με δίκτυα αποχέτευσης και βιολογικούς καθαρισμούς στον Αμβρακικό και στο Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης Δήμου Ιωαννιτών.Από τα 414 εκατομμύρια, τα 337 προέρχονται από το ΕΣΠΑ, τα 32 από το Ταμείο Συνοχής και τα 43 από το αγροτικό πρόγραμμα.