Ο Μ/Φ Σύλλογος Άρτας «ΣΚΟΥΦΑΣ» διοργανώνει εκδήλωση για το νερό

Το νερό αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο κάθε μορφής ζωής στον πλανήτη. Καταλαμβάνει το 70% της επιφάνειας της γης, ωστόσο οι συνεχώς αυξανόμενες καθημερινές δραστηριότητες διαταράσσουν τον κύκλο του νερού και απαιτούν λύσεις που να διαφυλάττουν την ορθολογική χρήση και διαχείριση των υδάτων. Ο κύριος ρόλος του νερού στην οικονομία τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο αφορά τη χρήση του στη γεωργία. Η χρήση του νερού στην άρδευση επιτρέπει την καλλιέργεια προϊόντων για οικιακή χρήση, την εξαγωγή, επεξεργασία και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, που βεβαίως ενισχύουν την εθνική οικονομία και δημιουργούν πολλές θέσεις εργασίας.
Παράλληλα οι περισσότεροι πολιτισμοί γεννήθηκαν και αναπτύχθηκαν γύρω από το νερό. Ειδικότερα, στις ακτές της Μεσογείου εμφανίστηκαν οι σημαντικότεροι από αυτούς. Σε αυτούς τους πολιτισμούς από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα το νερό κατέχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία. Δίνει ζωή, επιτρέπει την καλλιέργεια τροφής, τη μεταφορά αγαθών και το εμπόριο και μαζί µε όλα αυτά την ανταλλαγή πολιτιστικών στοιχείων. Γι’ αυτό και αποτυπώνεται στη μυθολογία, στη φιλοσοφία, στη θρησκεία, στα ήθη και έθιμα των λαών.
Προκειμένου να μελετηθεί εκτενέστερα η σημασία και η δύναμη του ζωτικού αυτού στοιχείου, η Ακαδημαϊκή Εταιρεία Άρτας, σε συνεργασία με το Μουσικοφιλολογικό Σύλλογο Άρτας «ΣΚΟΥΦΑΣ», διοργανώνουν στις 10 Μαρτίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 μ.μ., στην αίθουσα της πνευματικής στέγης του συλλόγου επιστημονική εκδήλωση με θέμα: «Χαρτογραφώντας το νερό στο μέλλον- προκλήσεις, ευκαιρίες, κίνδυνοι».
Προσκεκλημένοι ομιλητές θα είναι η κα Ιφιγένεια Κάγκαλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ, Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κάρλας, ο κ. Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού και ο κ. Φώτιος Μάρης, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Αναπλ. Πρύτανη Οικονομικών ΔΠΘ. Θα προεδρεύουν η κα Χρύσα Τζουμάκα-Μπακούλα: Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Τμήμα Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α., πρόεδρος της Ακαδημαϊκής Εταιρείας Άρτας και ο κ. Γεώργιος Κολιός: Καθηγητής Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ., Γενικός Γραμματέας της Ακαδημαϊκής Εταιρείας Άρτας.