Ο Κύκλος του ΚΟΛΟΜΒΟΥ

Γράφει ο Φακίτσας Νικόλαος
« Ο Κύκλος τού ΚΟΛΟΜΒΟΥ»
…Ισόπεδο Τετρασκελή Κυκλικό κόμβο, προτίθεται να κατασκευάσει ο Δήμος Αρταίων, για την επικοινωνία τής πόλης, με τήν ΝΕΑ ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΑΧΘΟΥ (υπότιτλος δεν έχει δοθεί ακόμη, όπως π.χ. … Γέφυρα Τζαρή).
Ο κύκλος …τού Κολόμβου , θα εξυπηρετεί.
A. την Ανοδο πρός το Γεν. Νοσοκομείο Αρτας (οδός Αρη Βελουχιώτη).
B. την παρόχθια διαδρομη, πρός Γλυκόριζο-Κομμένο (Ανατολικός κάμπος).
C. την Εξοδο τής πόλης δια τής οδού Κομμένου, πρός την απέναντι όχθη τού Αράχθου,
Κεραμάτες-Ακροποταμιά-Νεοχώρι (Δυτικός κάμπος)
D. τούς περιπλανόμενους τουρίστες , όπως στον κύκλο τού Κολόμβου στήν Νεα Υόρκη, δίπλα στο Ξενοδοχείο των 5* του TRUMP.
Για την επίτευξη –ολοκλήρωση τού έργου, θα γίνουν οι απαραίτητες- αναγκαίες απαλλοτριώσεις & τακτοποιήσεις.
– Γεωμετρική απεικόνιση περιοχής (σχεδίαση Ν. Φακίτσας)
eikonac1– Νίκος Κ. Φακίτσας ΑρχιτέκτΩν
eikonab1
Θέση Ισόπεδου κόμβου (πρόταση: Σχέδιο Πυξίδα).
– Ονομασία κυκλου: «Κώστα Παππά» Τοπογράφου, Αντιπεριφερειάρχη Αρτας