Ορκωμοσία Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Φοιτητών Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Ηπείρου

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Ηπείρου, πραγματοποιεί τελετή ορκωμοσίας και απονομής πτυχίων στους  αποφοίτους του Τμήματος και μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης, η οποία θα λάβει χώρα την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 και ώρα 12:00 μ.μ. στο αμφιθέατρο του Τμήματος στους Κωστακιούς Άρτας.

Θα προηγηθεί  η ορκωμοσία των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών « Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων» του ΤμήματοςΜηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος βρίσκεται στον Γ’ Κύκλο σπουδών και αναμένεται εντός Ιουνίου 2018, η προκήρυξη του Δ’ κύκλου.

Στην συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος και Διευθυντής του Π.Μ.Σ

Στύλιος Χρυσόστομος

Καθηγητής