Νέα Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων στην Άρτα

Η δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Θεανώ Γραμματικού- Παπατσίμπα ορίστηκε νέα Αντιδήμαρχος Αρταίων.

Η κ. Γραμματικού –Παπατσίμπα αναλαμβάνει τους τομείς της Αγροτικής Ανάπτυξης και των Αδειοδοτήσεων.

Παράλληλα, η νέα Αντιδήμαρχος θα ασκεί και κατά τόπο αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Ξηροβουνίου.