Μέμνησον τούς Αθηναίους!

Γράφει ο Νίκος Κ. Φακίτσας
Κ.Α.Σ.

Την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2009
Συνεδρίασε το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, προκειμένου να αποφασίσουν τον
«χαρακτηρισμό ή μη ως μνημείου» του ξενοδοχείου Ξενία της Αρτας.
Στο κοινό όργανο ΚΑΣ – ΚΣΝΜ συμμετείχαν 22 μέλη εκ των οποίων αρχιτέκτονες ήταν μόνο έξι.
• Το συμβούλιο αποφάσισε τον μη χαρακτηρισμό του Ξενία Αρτας «διότι αφενός ο χαρακτηρισμός του θα αναιρέσει την προστασία του βυζαντινού μνημείου πάνω στο οποίο είναι χτισμένο και αφ’ ετέρου, λόγω των εκτεταμένων βλαβών και φθορών που παρουσιάζει το κτίριο, θα απαιτηθούν για τη διατήρησή του επεμβάσεις τέτοιες οι οποίες θα αλλοιώσουν την αυθεντικότητά του».
Συμπέρασμα & ΕΡΩΤΗΣΗ μαζί.
Η Αλλαγη χρήσης απο Ξενία σε Οτιδήποτε άλλο, ΔΕΝ ΘΑ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙ, τήν αυθεντικότητα του ;
Ενίσχυση Φ.Ο.- Στατική επάρκεια, Κατόψεις !!!,ΟΨΕΙΣ !!!, τομές!
Ποιός θα εγκρίνει τήν Αλλαγή, χωρίς την αλλοίωση τής ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ;
Η Αρχιτεκτονική διάταξη, όπως έχει σήμερα (σχέδια Ν.Φακίτσα)
xenia_artas4