Skip to content

Η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται ένα «θαυμαστό καινούργιο κόσμο» και ο νέος Φρανκενστάιν μια Μηχανή με «πρόσωπο». Η ιατρική, οι νευροεπιστήμες, η συνθετική βιολογία και άλλες επιστήμες αιχμής δουλεύουν για την αντιστροφή της γήρανσης και τις γονιδιακές τροποποιήσεις. Συνεπώς δεν είναι τυχαίο που όλα τα λεφτά για τις έρευνες πάνε στο κυνήγι της αθανασίας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον φύονται οι κουλτούρες και οι σέχτες του μετανθρωπισμού. Απέναντι σ΄ αυτές μια νέα προσέγγιση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου εγκεφάλου και της απελευθέρωσης του Sapiens 3 που κρύβουμε μέσα τους.
Στην Εισαγωγή του βιβλίου ο συγγραφέας αποτιμά τον ρόλο της τεχνολογίας ως Επιταχυντή της Ιστορίας και διερευνά τις ιδεολογικές της διαστάσεις, για να καταλήξει στη θέση ότι είμαστε σε μια εποχή μετάβασης σε μια «Άλλη Εποχή» που θα αλλάξει ριζικά την ανθρώπινη συνθήκη. Στο επίκεντρο της τεχνοεπιστήμης είναι πλέον η παράταση της ανθρώπινης ζωής έως τα 120, με τελικό στόχο τη διεκδίκηση της αθανασίας.

Στο Α΄ Μέρος διερευνά διεξοδικά τις δυναμικές της μετάβασης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, από την επέλαση του COVID-19, την κλιματική κρίση ως πολιτικό πρόβλημα, τον υπερπληθυσμό, το επισιτιστικό ζήτημα και το μεταναστευτικό, για να περάσει στους αλγόριθμους και τα ρομπότ, τα big data και την 4η Βιομηχανική Επανάσταση στη Μεταδημοκρατία και στις Κοινωνίες της Επιτήρησης.

Αναλύει τη μυθώδη οικονομική ισχύ των GAFAM και τη νέα «πραγματικότητα» του metaverse, αλλά και τη μεγάλη πολιτικο-κοινωνική ανατροπή της κρυπτογραφίας και των κρυπτονομισμάτων.

Στο γεωπολιτικό πεδίο, αναλύει τη βίαιη διόρθωση της παγκοσμιοποίησης και τα μέτωπα του Δ΄ Παγκόσμιου Πολέμου (εμπορικός, νομισματικός, ενεργειακός, υβριδικός, διάστημα) ενώ διερευνά την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στην πολεμική μηχανή και το ενδεχόμενο της αυτονόμησής της.

Το Α΄ Μέρος κλείνει με την αποτίμηση της τρέχουσας κατάστασης των κοινωνιών με τα προβλήματα της κατάθλιψης, των ψυχικών ασθενειών, αλλά και την απελευθέρωση της σεξουαλικής έκφρασης και τις νέες μορφές συμβίωσης.

Στο Β΄ Μέρος, ο συγγραφέας αναφέρεται στην έλευση της «μοναδικότητας» της τεχνητής νοημοσύνης, τη σύζευξή της με τη βιοτεχνολογία, τον «εξανθρωπισμό» της και στο ζήτημα της αυτονόμησής της από τον άνθρωπο. Παραθέτει δεκάδες έρευνες και πειράματα που ορίζουν την Ιατρική Επανάσταση, από τις θεραπείες θανατηφόρων ασθενειών μέχρι την αντιστροφή της γήρανσης και το κυνήγι της αθανασίας, αλλά εξετάζει και τις αθέμιτες βιοστατιστικές, τη στρατηγική της υποβολής μοντέλου ζωής, τις υποσχέσεις της γονιδιακής τροποποίησης, το Βiohacking και τους cyborg, την ψηφιακή αθανασία. Αναφέρεται στις κουλτούρες και τις σέχτες του μετανθρωπισμού μέσα από τα μοντέλα του επαυξημένου ή του αναβαθμισμένου ανθρώπου και στη νέα Μεταφυσική της Επιστήμης που ευαγγελίζονται τον επαναπροσδιορισμό της έννοιας του ανθρώπου.

Απέναντι σε αυτές τις απόκρυφες τάσεις, ο συγγραφέας στρέφεται στις αποκαλύψεις της επιστήμης για τον εγκέφαλο sapiens sapiens και διερευνά τη φυσιολογία του πνεύματος και της συνείδησης και τα φαινόμενα της εντροπίας ή της προβλεπτικότητας του εγκεφάλου, τις κβαντικές εμπειρίες του μυαλού, την παράσταση της ύλης, τη δύναμη της συστροφής και της τηλεπάθειας. Μέσα από τη νέα γνώση για τη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου διερευνά την επικράτεια του ανορθολογισμού, τα σκοτεινά μονοπάτια της λογικής, τη διαστολή της συνείδησης και ενσωματώνει το υπερβατικό και τις μυστικές εμπειρίες στο υλο-ενεργειακό πεδίο.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο συγγραφέας βλέπει τον Sapiens 3 ως ολοκλήρωση του ανθρώπου κόντρα στον εκμηχανισμένο μετάνθρωπο, διατηρώντας την ανθρωπινότητά του με τον έλεγχο της ανάπτυξης των νευρωνικών του δομών των 11 διαστάσεων, με την αυτοΐαση και τη δυνατότητα επαναπρογραμματισμού του DNA, για να καταλήξει σε ορισμένα εσχατολογικά διλήμματα και σκέψεις για τον άνθρωπο, την «επικίνδυνη εξίσωση» του Χαράρι και την ελπίδα της εξέγερσης.