Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα της Εγνατίας

Σε εργασίες συντήρησης του οδοφωτισμού από τον Ανισόπεδο Κόμβο Τύριας μέχρι τον Κόμβο Νεοχωρίου και από τον Ανισόπεδο Κόμβο Αράχθου μέχρι την Τύρια θα προχωρήσει η Εγνατία Οδός ΑΕ.

Για την πραγματοποίηση των εργασιών θα αποκλειστεί η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο και η κίνηση θα διεξάγεται κανονικά από την αριστερή.

Οι εργασίες θα εκτελούνται τοπικά και θα καταλαμβάνουν χώρο από 200 μέχρι 400 μέτρα ενώ οι σήραγγες θα κλείνουν σε όλο το μήκος.