Καθεστώς ρυθμίσεως οφειλών σε 100 δόσεις από ΔΕΥΑ Άρτας

 

 

Σε καθεστώς ρυθμίσεως των οφειλών τους μπορούν να μπουν οι οφειλέτες της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Άρτας.Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιχείρησης, οι οφειλές καταβάλλονται σε 100 μηνιαίες δόσεις, ύστερα από απόφαση την οποία έλαβε το …
Διοικητικό Συμβούλιο, σε εφαρμογή του σχετικού νόμου.Τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι 15 Σεπτεμβρίου