Αποτελέσματα Εκλογών: Δήμος Γεωργ. Καραϊσκάκη Σε 30 επί συνόλου 31 Εκλ. Τμημάτων

1. ΜΙΓΔΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ
Εμφάνιση Αποτελεσμάτων Υποψηφίων 73,36% και 15 έδρες
2. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του … ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Εμφάνιση Αποτελεσμάτων Υποψηφίων 23,73% και 5 έδρες
3. ΚΑΤΣΑΡΟΣ – ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΘΩΜΑ
Εμφάνιση Αποτελεσμάτων Υποψηφίων 2,90% και 1 έδρα