Skip to content

Πλησιάζει η ώρα της απογραφής του μόνιμου πληθυσμού
Ξαναμοιράζονται οι βουλευτικές έδρες
Αλλάζει η σύνθεση σε Δημοτικά και Τοπικά Συμβούλια
Ο Δήμος Αγράφων, ξεκίνησε καμπάνια ενημέρωσης
Η «μεγαλύτερη επιχείρηση που διεξάγει το Κράτος σε περίοδο ειρήνης», είναι η Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 που πρόκειται να διενεργηθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή κατά το χρονικό διάστημα από 23 Οκτωβρίου 2021 έως 23 Νοεμβρίου 2021, με ημερομηνία αναφοράς των στοιχείων την 22 Οκτωβρίου 2021.

Προπαρασκευαστικό στάδιο της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών αποτελεί η Απογραφή Κτιρίων, τα στοιχεία για την οποία συλλέχθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από την 1 Ιουλίου 2021 έως την 10 Αυγούστου 2021, με ημερομηνία αναφοράς την 30 Ιουνίου 2021.

Σκοπός της απογραφής πληθυσμού-κατοικιών είναι η συγκέντρωση πρόσφατων και έγκυρων στοιχείων για τα δημογραφικά, οικονομικά, και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού και τις συνθήκες στέγασής του.

Στοιχεία απαραίτητα για τη χάραξη της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής του Κράτους προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της χώρας μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Διεθνείς Οργανισμούς.

Επίσης σκοπός της απογραφής είναι και η καταμέτρηση του μόνιμου πληθυσμού αλλά και η καταμέτρηση των δημοτών κάθε Δήμου, για να γίνει η κατανομή του αριθμού των εδρών στο Δημοτικό συμβούλιο, του αριθμού των τοπικών συμβούλων, των βουλευτικών εδρών στις επιμέρους εκλογικές περιφέρειες κατά τις βουλευτικές εκλογές.

Πόσοι είμαστε;
Κρίσιμο μέγεθος είναι η απογραφή στην Άρτα, κυρίως για το αν θα διατηρηθεί η εκλογική μας περιφέρεια ως «τριεδρική», ή θα υποχωρήσει και θα γίνει διεδρική.

Ακόμη, αν στους δύο ορεινούς δήμους, θα υπάρξει «πατριωτική» στάση από τους ετεροδημότες και θα επιλέξουν να απογραφούν στον γενέθλιο τόπο, όπως σε μεγάλο βαθμό είχε γίνει με την προηγούμενη απογραφή, ή αν θα επιλέξουν να απογραφούν στον τόπο κατοικίας τους, πράγμα που θα σημάνει μεγαλύτερη συρρίκνωση των δό ορεινών μας Δήμων.

Καμπάνια στα Άγραφα
Εδώ να σημειώσουμε πως ο Δήμος Αγράφων που αποτελεί τον πιο ορεινό Δήμο της Ελλάδας και βρίσκεται στην καρδιά της Ρούμελης, ήδη ξεκίνησε καμπάνια για να προσελκύσει προσέλευση των καταγόμενων από τα χωριά του για να απογραφούν εκεί.

Όπως επισημαίνεται στην ενημερωτική καμπάνια, «Από τον Οκτώβριο του 2021 έως το Δεκέμβριο του 2021 θα διενεργηθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή η απογραφή πληθυσμού-κατοικιών 2021, η οποία φέτος διεξάγεται ηλεκτρονικά… ο πληθυσμός λοιπόν που θα απογραφεί στα Άγραφα θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τους πόρους του Δήμου για τα επόμενα χρόνια και συνεπώς τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις και έργα που θα εκσυγχρονίσουν τις υποδομές μας και θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των χωριών και των οικισμών μας.

Απευθύνουμε έκκληση σε όσους αγαπούν αυτόν τον τόπο, να στηρίξουν τον Δήμο Αγράφων απογραφόμενοι σε αυτόν είτε είναι μόνιμοι κάτοικοι είτε έρχονται εδώ για να απολαύσουν στιγμές ξεκούρασης και αναζωογόνησης.

Τα Άγραφα σε χρειάζονται, στήριξέ τα έμπρακτα!».

Κάθε 10 χρόνια
Η απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών, διενεργείται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε δέκα χρόνια, με σκοπό τη συλλογή αντικειμενικών πληροφοριών με μεγάλη ανάλυση στο σύνολο της Χώρας και σε τοπικό επίπεδο.
Σκοπός της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών είναι:

-η καταμέτρηση του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας, δηλαδή των κατοίκων που διαμένουν μόνιμα σε κάθε Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο, Δημοτική Ενότητα, Κοινότητα και αυτοτελή οικισμό, ανεξαρτήτως ιθαγένειας και καθεστώτος διαμονής,
-η καταμέτρηση του Νόμιμου Πληθυσμού της Χώρας, δηλαδή των δημοτών κάθε Δήμου και Δημοτικής Ενότητας, βάσει του οποίου γίνεται η κατανομή των βουλευτικών εδρών στις επιμέρους εκλογικές περιφέρειες, κατά τις βουλευτικές εκλογές (άρθρο 54 του Συντάγματος),
-η συλλογή στοιχείων για τον αριθμό των κατοικιών, κατά είδος (κανονικές ή μη κανονικές κατοικίες), και η συλλογή στοιχείων αναφορικά με τα κύρια χαρακτηριστικά και τις ανέσεις τους,
– η συλλογή στοιχείων για τον αριθμό και τη σύνθεση των νοικοκυριών και των πυρηνικών οικογενειών,
-η συλλογή στοιχείων για τα δημογραφικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου πληθυσμού της Χώρας,
-η καταγραφή στοιχείων σχετικών με την μετανάστευση (εισερχόμενη και εξερχόμενη μετανάστευση).

Τα στοιχεία που συλλέγονται, συνιστούν μέσο για το σχεδιασμό και τη ρύθμιση ποικίλων διοικητικών θεμάτων.

Τα αποτελέσματα των Απογραφών παρέχουν σημαντικές πληροφορίες στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, στους πολίτες και εν γένει στην κοινωνία.

Πηγή: www.epirusblog.gr