ΆΡΤΑ-Γενική Συνέλευση των μελών του Μ/Φ Συλλόγου «ΣΚΟΥΦΑΣ»

1Στις 22-01-2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 π.μ., θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μελών του Μ/Φ Συλλόγου «ΣΚΟΥΦΑΣ» στην αίθουσα συγκεντρώσεων της Πνευματικής Στέγης του με θέματα:
1. Εκλογή Προεδρείου Γεν. Συνέλευσης.
2. Έκθεση πεπραγμένων 2016.
3. Απολογισμός 2016.
4. Προϋπολογισμός 2017.
5. Εκλογή τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής για το 2017.
6. Διάφορες προτάσεις.
7. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
8. Αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γεν. Συνέλευση θα συνέλθει στις 29-01-2017 την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα.
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη Γενική Συνέλευση.
ΣΗΜ: Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να το δηλώσουν στη Γραμματεία του Συλλόγου μέχρι τις 12 το μεσημέρι ημέρα Τρίτη στις 17-01-2017.