Υποβολή στο ΕΣΠΑ μελετών για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και την ενέργεια

espa

  • Στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» και ο Δήμος Αρταίων

Στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» θα συμμετέχει πλέον και ο Δήμος Αρταίων, μετά και την θετική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόκειται για τη δέσμευση που έχουν αναλάβει 4500 Δήμοι όλοι της Ευρώπης, εκ των οποίων 100 από την Ελλάδα, στο πλαίσιο της δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά τουλάχιστον 20% έως το 2020.

Όπως εξήγησε ο Δήμαρχος Αρταίων κ. Χρήστος Τσιρογιάννης στην εισήγησή του, τα οφέλη από τη συμμετοχή στο Σύμφωνο είναι, μεταξύ άλλων:

  • Η αυξημένη ωριμότητα έργων προς ένταξη σε εθνικά προγράμματα και σε ανταγωνιστικές προσκλήσεις του ΕΣΠΑ της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020
  • Η πρόσβαση σε συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς η Ε.Ε. προσαρμόζει ή δημιουργεί συγκεκριμένους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς για να βοηθήσει τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους.

Μεταξύ άλλων, οι δεσμεύσεις ενός Δήμου που συμμετέχει στο Σύμφωνο είναι:

  • η υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων για την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ειδικά στους τομείς ευθύνης του Δήμου (δημοτικά κτίρια, φωτισμός, οχήματα, δημοτικές προμήθειες, κ.λ.π.)
  • η ανάληψη των απαραίτητων δράσεων για την κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών στο Δήμο
  • η υποβολή έκθεσης αξιολόγησης τουλάχιστον ανά διετία μετά την υποβολή του Σχεδίου Δράσης για τη Αειφόρο Ενέργεια για αξιολόγηση, παρακολούθηση και εξακρίβωση των αποτελεσμάτων.

 

Εξάλλου, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τα τεύχη δημοπράτησης και την υποβολή πρότασης για τη «Μελέτη Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για το Δήμο Αρταίων» στα πλαίσια της πρόσκλησης 14/2016 του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και για τη «Μελέτη Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια στο Δήμο Αρταίων» στα πλαίσια της πρόσκλησης 15/2016 του ίδιου Προγράμματος. Ο προϋπολογισμός κάθε μελέτης ανέρχεται στις 110.000 ευρώ.