ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΤΑΙΩΝ

Συνεδριάζει την προσεχή Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων.
Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 35 θέματα. Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:

ΤΑΚΤΙΚΑ
Εισηγητής: Δήμαρχος
1. Παρουσίαση Προγράμματος για την Τουριστική Ανάπτυξη του Δήμου Αρταίων
2. Επικαιροποίηση Σχεδίου Δράσης Δήμου Αρταίων για την αντιμετώπιση της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισμού
3. Ανακήρυξη του Μητροπολίτη Άρτας κ.κ. Ιγνατίου σε Επίτιμο Δημότη Αρταίων»
4. Υποβολή πρότασης Έργου με τίτλο «ENERVISION – Intelligent energy in public
buildings and spaces» στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG IPA II CROSS –
BODRER COOPERATION PROGRAMME “GREECE- ALBANIA 2014-2020”»
5. Υπογραφή συμφώνου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Αρταίων και Δήμου Κόνιτσας
6. Αποδοχή παραίτησης Προέδρου ΑΔΑΕ και ορισμός νέου Προέδρου
7. Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π και ορισμός νέου Προέδρου
8. Αποδοχή παραίτησης Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και
ορισμός νέου Προέδρου
9. Αποδοχή παραίτησης Προέδρου ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. και ορισμός νέου Προέδρου
10.Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Διαδημοτικής Επιχείρησης Χονδρεμπορίου- Γεωργικών
προϊόντων και Αποθηκών Πρακτορείων Μεταφορών και ορισμός νέου Προέδρου
11.Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Λιμενικού Ταμείου και ορισμός νέου Προέδρου
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας
12.Συμμετοχή του Δήμου στην καμπάνια ενημέρωσης των δημοτών για τις ανθυγιεινές
συνέπειες του καπνίσματος και της απόρριψης στο περιβάλλον των αποτσίγαρων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ/κών
13.Αλλαγή χρόνου καταβολής μισθώματος εκμίσθωσης ακινήτων διάρκειας 28 ετών
14.Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση
15.Παραχώρηση χρήσης αίθουσας του Δημοτικού καταστήματος Γριμπόβου για
λειτουργία Αγροτικού Ιατρείου
16.Ανανέωση παραχώρησης χρήσης ακινήτου άνευ ανταλλάγματος στο ΚΕΘΕΑ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παδείας
17.Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης
18.Ανασυγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού
19.Κάλυψη ηχητικών αναγκών για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2016
20. Επιχορήγηση Πολ. Συλλόγου Ροδαυγής για την οργάνωση της Γιορτής Κάστανου και
Τσίπουρου
21. Ετήσια επιχορήγηση του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Άρτας
22.Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου στην Έκθεση
Τουρισμού PHILOXENIA 2016.Έγκριση και διάθεσης πίστωσης
23.Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου στην Έκθεση
Τουρισμού Grecka Panorama 2016
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
24.Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην Στόγια Όλγα του Κων/νου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και πρασίνου
25.Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας «Κλαδέματος και κοπής υψίκορμων δένδρων ύψους
άνω των 20μ σε πλατείες πάρκα και δρόμους (νέο)» με ίδια μέσα
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος ΤΥΔ
26.Έγκριση μελέτης «Εξωραϊσμός της πλατείας Καραϊσκάκη»
27.Έγκριση μελέτης Επισκευές και επεκτάσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου
Αρταίων
28.Έγκριση μελέτης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες
του έτους 2015 και έργα πρόσληψης νέων»
29.Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου «Ολοκλήρωση δρόμου
Μηλιανά- Μεσόπυργος»
30.Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού
31.Παράταση προθεσμίας εργασίας – υπηρεσίας (σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80) εργασίες
συντήρησης αγροτικών δρόμων Δήμου Αρταίων
32.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Φιλοθέης»
33.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση Στέγης
Κτιρίου Δήμου Αρταίων επί της οδού Σκουφά»
34.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επέκταση γέφυρας στη
συμβολή της Επαρχιακής οδού Πασά με αγροτική οδό της Τ.Κ. Καλοβάτου»
Εισηγητής Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου
35.Έγκριση ή μη της αριθμ. 17/2016 Απόφασης του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου που
αφορά Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Πήγη: www.arta.gr