Προξενείο στο Ιρακινό Κουρδιστάν άνοιξε η Ελλάδα

Γενικό προξενείο στην πόλη Ερμπίλ, πρωτεύουσα του ελεγχόμενου από την αυτόνομη κυβέρνηση των Κούρδων του Bορείου Ιράκ, εγκαινίασε στις 13 Μαΐου η Ελλάδα.