Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης στο Δ.Αρταίων

 dimos_artaiwn
Έως 30 Νοεμβρίου η καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης στο Δήμο Αρταίων.
Έως τις 30 Νοεμβρίου θα είναι ανοικτή η πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων και τυχόν τροποιητικών για το πρόγραμμα ΚΕΑ στο Δήμο Αρταίων, το οποίο υλοποιείται πιλοτικά στο Δήμο Αρταίων, καθώς και σε άλλους 29 Δήμους από όλη τη χώρα.
Μεταξύ των υποχρεώσεων των δικαιούχων είναι η δήλωση οποιαδήποτε μεταβολής του εισοδήματος, των περιουσιακών στοιχείων, της σύνθεσης του νοικοκυριού ή του τόπου διαμονής τους, υποβάλλοντας νέα τροποιητική αίτηση, ώστε η επόμενη φορολογική δήλωση να αντανακλά τα στοιχεία που δηλώνονται στην παρούσα φάση.
Οι βασικές πληροφορίες και τα δικαιολογητικά που όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να συλλέξουν πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι: Αριθμός ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, πληροφορίες για το εισόδημα και για τα περιουσιακά στοιχεία, απόδειξη διαμονής, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού και IBAN και, για τα φιλοξενούμενα μέλη, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και πληροφορίες για το εισόδημα.
Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον/την υπόχρεο ή τον/την σύζυγο του υπόχρεού φορολογικής δήλωσης της φιλοξενούσας μονάδας για το σύνολο των μελών του νοικοκυριού, ο/η οποίος/α θα είναι και ο δικαιούχος της εισοδηματικής ενίσχυσης. Οι φιλοξενούμενοι δεν μπορούν να υποβάλλουν μόνοι τους αίτηση για το Κ.Ε.Α
Οι δυνητικά δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως στα ΚΕΠ της πόλης και των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου ή στην υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας (Περιφερειακή Οδός 82). Εναλλακτικά μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από οποιονδήποτε υπολογιστή, με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιούνται στη φορολογική δήλωση του νοικοκυριού, χρησιμοποιώντας την αίτηση που διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΚΕΑ (www.keaprogram.gr).
Σε περίπτωση που το νοικοκυριό απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω των Δήμων ή των ΚΕΠ, ενώ σε περίπτωση που οι αιτούντες επιλέξουν να υποβάλλουν την αίτηση μέσω Δήμων ή ΚΕΠ πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν υπογεγραμμένο (με θεώρηση γνησίου υπογραφής) το έντυπο συναίνεσης, με το οποίο τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, πέραν των άλλων δεσμεύσεων, συναινούν στις διασταυρώσεις των στοιχείων τους. Το έντυπο συναίνεσης βρίσκεται αναρτημένο στο διαδικτυακό ιστότοπο του προγράμματος (www.keaprogram.gr), στην ιστοσελίδα του Δήμου και διατίθεται μαζί με ενημερωτικά φυλλάδια σε όλα τα ΚΕΠ του Δήμου, στο Δημοτικό κατάστημα και στην υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ: 2681021005 (κα Μωραΐτη), 2681023886 (κα Μάρκου) και στο τηλέφωνο και φαξ 2681021004 (κα Σκαμνέλου) ή στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων www.arta.gr, όπου υπάρχει αναρτημένο ειδικό μπάνερ με τις απαραίτητες πληροφορίες.