Μειώσεις έως και 30%-40% στις συντάξεις των τραπεζοϋπαλλήλων

trapezaΣτον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) εντάσσεται στο εξής και το Ταμείο Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), όπως προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Εργασίας στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που συζητείται στο Κοινοβούλιο. Με την ένταξή του στον ΕΦΚΑ, προβλέπεται επανυπολογισμός των συντάξεων για τους 10.000 περίπου ασφαλισμένους του, που θα οδηγήσει σε μειώσεις της τάξης του 30%-40%.

Το ΕΤΑΤ χορηγεί προσυνταξιοδοτική παροχή (σύνταξη) στους ασφαλισμένους της Εμπορικής, της Alpha Bank και της Attika Bank από το 55ο έτος ηλικίας κατά μέσο όρο, έως ότου ο δικαιούχος να συμπληρώσει τα γενικά όρια συνταξιοδότησης, ενώ οι συντάξεις του κατά μέσο όρο ανέρχονται στα 1.300 ευρώ.

Το ΕΤΑΤ χορηγεί συντάξεις με προσυνταξιοδοτικό καθεστώς σε 6.310 πρώην εργαζόμενους της Εμπορικής Τράπεζας, σε 3.086 πρώην εργαζόμενους της Τράπεζας Πίστεως (νυν Alpha Bank) και σε 472 πρώην εργαζόμενους της Αττικής Τράπεζας.

Με βάση τα νέα δεδομένα που σημειώνονται στην τροπολογία «διευρύνεται ο σκοπός λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) με τη χορήγηση και προσυνταξιοδοτικών και άλλων παροχών στους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), καθώς και στους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ)».

Η προσυνταξιοδοτικη παροχή των ασφαλισμένων στο ΕΤΑΤ που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ υπολογίζεται με βάση ποσοστό αναπλήρωσης 1,75%, επί των συντάξιμων αποδοχών και καταβάλλεται έως ότου ο δικαιούχος πληροί τις προϋποθέσεις καταβολής κύριας σύνταξης.

Με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησης κύριας σύνταξης, το ποσό της προσυνταξιοδοτικής παροχής μειώνεται κατά τα ποσά κύριας και επικουρικής σύνταξης και επανυπολογίζεται με βάση ποσοστό αναπλήρωσης που αντιστοιχεί σε 0,45% για κάθε χρόνο ασφάλισης.

Σε καμία περίπτωση το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό της προσυνταξιοδοτικής παροχής που λάμβανε ο δικαιούχος.

Σημειώνεται πως οι ήδη καταβαλλόμενες προσυνταξιοδοτικές και άλλες παροχές του ΕΤΑΤ, κατά την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, αναπροσαρμόζονται και καταβάλλονται στο εξής με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού τους.