«ΕΣΠΑ 2014-2020 -Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

espaΕνημερωτική εκδήλωση με θέμα «ΕΣΠΑ 2014-2020 –Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» συνδιοργανώνουν το Επιμελητήριο Άρτας και η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων την Παρασκευή 8 Απριλίου 2016  στις 6.30 μ.μ., στο Επιμελητηριακό Μέγαρο (κ. Αιτωλού & Ν. Πριοβόλου).

Η εκδήλωση απευθύνεται στα μέλη του Επιμελητηρίου Άρτας, σε εν δυνάμει επιχειρηματίες, αυτοαπασχολούμενους, νέους επιστήμονες και Ανέργους.

Τα στελέχη της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων θα αναπτύξουν τις νέες δράσεις του ΕΠΑνΕΚ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» 2014-2020, που προκηρύχθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και είναι:

  1. «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

  2. «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»

  3. «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

  4. «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».

Οι παραβρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να θέσουν σχετικά ερωτήματα.