Skip to content

Eκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 1Δ/2015. Τα αποτελέσματα αφορούν στην κάλυψη με σειρά προτεραιότητας, 100 θέσεων τακτικού προσωπικού…
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠE) και 21 θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤE), σε δήμους και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.
Η ανεξάρτητη αρχή επισημαίνει ότι δικαίωμα συμμετοχής στην συγκεκριμένη προκήρυξη είχαν μόνο όσοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και φορέων, που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ από 1-1-2009 και μετά, καθώς και όσοι είχαν διατεθεί σε αντικατάσταση – αναπλήρωση των αρχικώς διορισθέντων υποψηφίων με απόφαση Τμήματος του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και δεν έχουν διοριστεί (άρθρο 51 του Ν. 4250/2014, ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014).
Τα αποτελέσματα ΕΔΩ