Από την Παρασκευή 24/6 έως την Παρασκευή 8/7 η ηλεκτρονική οριστικοποίηση των φετινών μηχανογραφικών

paneliniesΑπό την Παρασκευή 24 Ιουνίου θα τεθεί εκ νέου σε λειτουργία για τους υποψήφιους των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων, η εφαρμογή για την υποβολή-οριστικοποίηση των μηχανογραφικών δελτίων 2016. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά και να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο, αποκτώντας το μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου. Θα πρέπει να επισημανθεί ότ,ι η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής-οριστικοποίησης των μηχανογραφικών δελτίων για τους φετινούς υποψήφιους στα ΑΕΙ-ΤΕΙ λήγει την Παρασκευή 8 Ιουλίου. Επιπλέον, σήμερα Πέμπτη 23 Ιουνίου η εφαρμογή «Σύστημα Υποβολής Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου» δεν θα είναι διαθέσιμη, προκειμένου να πραγματοποιηθούν κάποιες απαραίτητες προγραμματισμένες τεχνικές εργασίες.
Πηγή:http://epirusgate.blogspot.gr