ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΣΤΟ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

tei2ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: «Πρόσληψη Ακαδημαϊκών (Πανεπιστημιακών) Υποτρόφων στο ΤΕΙ Ηπείρου»

To TEI Hπείρου προκηρύσσει την πρόσληψη Ακαδημαϊκών (Πανεπιστημιακών) Υποτρόφων (εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου)  για την κάλυψη, κατεξοχήν, των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των Τμημάτων του, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα από τις προβλεπόμενες σχετικές διατάξεις προσόντα και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Η προκήρυξη με όλες τις σχετικές πληροφορίες είναι αναρτημένη στην κεντρική ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ηπείρου (www.teiep.gr), στις ιστοσελίδες των Τμημάτων και στον πίνακα ανακοινώσεων του  Ιδρύματος.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016 μέχρι και την Τρίτη 26 Ιουλίου 2016.

 

 

       Από το τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Ηπείρου

                                    Κυριακούλα Κουτσούμπα

Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100  Άρτα

Κυριακούλα  Κουτσούμπα –  Σταυρούλα Γιαννάκη

26810 50036            26810 76405

pubrel@teiep.gr

www.teiep.gr